RESTAURACE

Závodní stravování

Naší nejzákladnější činností je zabezpečování veřejného a firemního stravování klasickým způsobem s maximální snahou se chuťově přiblížit domácí kuchyni. K tomu mám vybudován aktivní tým spolupracovníků směřovaného k vysoké kvalitě dodávaných pokrmů a tím vytvořit co možná nejvyšší spokojenost strávníků. Kapacita stravovacího provozu je využívána k výrobě jídel pro externí odběratele. Vybavení a technické zázemí je na standardní úrovni s trvalou modernizací technologického zařízení.

Náš tým poskytuje zákazníkům záruky na kvalitu výrobků a služeb a je věcí cti a dobrého jména firmy veškeré případné závady nebo připomínky ve spolupráci se zákazníkem bezodkladně odstranit.